Joy of being you through horses

Två underbara tillfällen med hästar och fotografering!
Joy of being you through horses med Anna Ullenius www.annaullenius.com

Hästar möter dig med en sann omedelbarhet, totalt utan dömande. De tar oss till kraftfull närvaro och ökar vår medvetenhet.

Det är inledningen i beskrivningen till denna fantastiska workshop. Hästar har och kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta. Jag började rida när jag var sex år och fick min första egna häst när jag var tretton. De är vackra och kraftfulla djur som är väldigt inkännande. Du kan inte lura en häst och de är bra på att fånga upp och spegla dina svagheter eller utvecklingsområden. Dessa egenskaper är någonting som Anna använder i sina kurser för att skapa medvetenhet och personlig utveckling.

Juli 2015

September 2015